• مقدمه کتاب خودآموز الکتریسیته و الکترونیک ویرایش سوم نوشته استان گیبیلیسکو (دوشنبه 29 دی 1393 18:23)
    این کتاب برای کسانی است که می خواهند الکتریسیته پایه، الکترونیک و مفاهیم ارتباطات را بدون رفتن به یک دوره رسمی یاد بگیرند. این کتاب به عنوان متن کلاس درس نیز می تواند استفاده شود. ویرایش سوم کتاب (همین کتاب) شامل موارد جدیدی است که مفاهیمی مانند آکوستیک، صدا، ایجاد صدا با عالی ترین درجه و شباهت زیاد به اصل و مبداء آن...