این کتاب برای کسانی است که می خواهند الکتریسیته پایه، الکترونیک و مفاهیم ارتباطات را بدون رفتن به یک دوره رسمی یاد بگیرند. این کتاب به عنوان متن کلاس درس نیز می تواند استفاده شود. ویرایش سوم کتاب (همین کتاب) شامل موارد جدیدی است که مفاهیمی مانند آکوستیک، صدا، ایجاد صدا با عالی ترین درجه و شباهت زیاد به اصل و مبداء آن (hight-fidelity)، روبوتیک و هوش مصنوعی را پوشش می دهد.


توصیه می کنم از ابتدای کتاب آغازکنید و مستقیما تا انتها پیش بروید. 1000 کوئیز و سوال تستی برای تقویت کردن دانش و کمک برای چک کردن پیشرفت تان طراحی شده است. بنابراین در طول مسیر یادگیری با حل این مسئله ها مطالب را بهتر درک می کنید و عمیق تر می فهمید.


یک کوئیز چند چند جوابی کوتاه در انتهای هر فصل وجود دارد. زمانی که می خواهید این کوئیز ها را حل کنید به متن درس همان فصل مراجعه کنید . زمانی که فکر کردید آماده هستید، کوئیز را حل کنید. بعد لیست پاسخ های خود را برای یک دوست بفرستید. از دوست خود بخواهید فقط نمره شما را بگوید، اما نگوید که به کدام سوال جواب اشتباه داده اید. جواب سوالها در انتهای کتاب لیست شده اند.  مطالعه یک فصل را تا جایی ادامه دهید که بیشتر جواب های درست را بدست آورید. چون در طول پاسخ دادن به کوئیز ها اجازه دارید به متن درس مراجعه کنید سوالها طوری طراحی شده اند که شما را وادار به فکر کردن کنند. بعضی از آنها نسبتا سخت و دشوارند، اما در هیچ سوالی ترفندی وجود ندارد (هیچ سوالی پیچیدگی برای آزمایش هوش ندارد).


با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم